DK

MindShaped

Motivation got us started - Mindset keeps us going

Kendetegner venstre eller højre side af pyramiden jeres tilgang til resultater og medarbejdere?
Med udgangspunkt i medarbejderen skaber vi performance!
Med afsæt i resultater skaber ofte stress!

Velkommen til vores univers. Vi glæder os til at hjælpe jer til endnu bedre performance i en travl hverdag via stærke medarbejdere.


Ovenstående pyramide er vores model for god trivsel og forretningsudvikling i virksomheder. Vi er af den overbevisning, at medarbejdere som trives, rammes mindre eller slet ikke af stress.


Mange virksomheder vil gerne sige deres virksomhed afspejles i den højre side af pyramiden. Faktum er, at når vi spørger medarbejderne om deres trivsel og stressniveau, så bevæger mange sig i den venstre side.


Helt som med madpyramiden er det vigtigt at holde fokus på bunden - så bliver toppen sjovere. I en travl hverdag, bliver mange medarbejdere blot endnu mere pressede når vi taler om tid og stress. Derfor har vi fokus på de positive gevinster, som gør os til bedre medarbejdere og kollegaer, da vi tror på, at det er vejen til vedvarende og kontinueerlig performance,


Med MindShaped sætter vi fokus på trivslen i virksomheder – vores afsæt for god trivsel er det enkelte individ - uagtet om det er på medarbejder- eller lederniveau. Ofte ser vi virksomheder have fokus på forretningsudviklingen som det primære. Dette giver ofte udfordringer og dårligere trivsel, grundet manglende medarbejderinvolvering.


Efter vores overbevisning, er det medarbejdere og ledere, som med fælles afsæt skaber resultaterne!

Forudsætningen for at arbejde med individet er, at der med udgangspunkt i værdierne er en klar forventningsafstemning for hvordan man arbejder sammen.


Fra tanke til handling - vi er med i hele processen


De fleste af os kender det - vi deltager i en super inspirerende workshop eller et kursus, og dagen efter gør vi som vi plejer....spild af tid og økonomi...

I MindShaped er det vigtigt, at de løsninger vi arbejder med skaber værdi...


Nedenstående er vores 360 graders procesmodel, som vi bruger i dialogen med vores kunder.

Den sikrer vi får en god forventningsafstemning og det rette afsæt. Dernæst at der efter endt kursus/workshop arbejdes videre med implementering.

Hvor i processen man ønsker at gøre brug af vores kompetencer, er en individuel vurdering.

Mere information kan rekvireres ved at sende os en besked via vores kontaktformular - vi tror på, vi kan hjælpe din virksomhed med at nå nye højder.


Vi kommer også gerne ud i din netværksgruppe eller i din virksomhed og holder et kort gratis inspirationsoplæg.