Services

Ydelser

Vores bud på god trivsel i en virksomhed - lille som stor!

Hvor solidt er jeres tempel?


MindShaped' bud på hvad der skal til for at skabe god trivsel i en virksomhed er skitseret i templet og er essentielle for at skabe god trivsel, og er en teaser på de ydelser vi tilbyder.

Er der styr på jeres værdier, så de ikke bare er nogle ord, som medarbejderne ikke kender eller ikke kender betydningen af? Værdier skal forventningsafstemmes, så vi sikrer, at vi opfatter dem ens – ellers løber vi i hver vores retning. 


Har I et stærkt fundament? Hvis ikke fundamentet er stærkt, giver det ikke mening at bygge søjler. Kig templet igennem - hvor slår det revner?

Vores workshop- og kursusudbud er baseret på at bygge et stærkt tempel, så I får medarbejdere som trives i en travl hverdag - når medarbejderne trives når de mere og skaber bedre resultater.Templets opbygning:


Fundament: Purpose / formål - værdier - kultur.

Hvis ikke vi kender vores mål kan vi ikke sætte retning. Uden at have værdier, som styrer os i rigtig retning mod målet og måden vi når målet på, kommer vi ikke i mål. Spændende workshops, hvor vi udfordrer jer og sikrer I går fra med en stærk indsigt...


Personlig effektivitet: Effektivitet handler ikke om at nå mere (alle har rigelig travlt i hverdagen), men om at skabe et overblik, så vi træffer de rette valg på det rigtige tidspunkt. 

2 spændende kurser som alle er kendetegnet ved, at du efter kurset har et samlet overblik over alle dine opgaver og en indbakke i ”0”. Valget af kurset afhænger af din opgavekompleksitet og mængden af opgaver. 


Effektive møder: Møder skaber flere opgaver – opgaver skaber fremdrift. Spænder jeres mødekultur ben for tiden I har til rådighed til at løse opgaver? Med vores kursus og/eller workshop om ”møder med udbytte” lærer I hvordan I minimerer tiden I bruger på møder. Vores workshop faciliteres med udgangspunkt i præcis jeres virksomhed og situation, og vi lover I bagefter har taget nogle gode valg omkring jeres mødekultur. 


Personlig udvikling: Medarbejdere kan have behov for et indspark. Der kan være små gnidninger som kan vokse sig store hvis ikke de gribes i opløbet. Mange medarbejdere holder sig tilbage af frygt for deres karriere, og om der ses skævt til dem. I disse situationer kan en ekstern coach være en optimal løsning. Hos MindShaped skal coaching ikke være lange dyre forløb. Alt skræddersyes individuelt og I kender prisen inden vi starter. Mindset: Hvad er dine personlige styrker? Hvad driver dig de dage du ikke føler dig motiveret? Forventer du din chef påtager sig opgaven, at motivere dig på de mindre gode dage? Arbejdet med mindset er arbejdet med vaner. Mindset er en kombination af coaching, mentoring og øvelser, og i vores optik, et forløb vi er utrolig stolte af, og den bedste investering i personlig udvikling

Vi tror på medarbejdere med et stærkt mindset. Vi tror på, at arbejdet med mindset er vigtigt allerede i rekrutteringen af den rette medarbejder.


Stress: Stress er brandslukning. Vores arbejde og passion for trivsel er med afsæt i, hvor meget det koster en virksomhed, at have stressramte medarbejdere. Trivsel er den bedste og billigste måde at forebygge på, men nogle gange kan en medarbejder alligevel blive stressramt. Med udgangspunkt i vores ”great tree of life” og kursus i personlig effektivitet, har vi sammensat et spændende stressforløb.  

 

Trivsel: Taget som holder det hele sammen. Dårlig trivsel fører sjældent noget godt med sig…Trivsel er virksomhedens indboforsikring. Ofte ser vi der ikke investeres meget i trivsel. Mange kører en årlig trivselsmåling, hvorefter de lavthængende frugter plukkes. Udfordringen er, at trivselsmålingen er et øjebliksbillede og besvarelsen fra den enkelte har mange faldgruber. 

Dårlig trivsel fører til en negativ spiral – sjældent vi ser en excellent virksomhed med dårlig trivsel. 

Forebyggelse er langt billigere end, at rydde op efter en ildebrand.  


Udvalgte kursusydelser

Personlig effektivitet


 • Indbakke i "0"
 • Et samlet overblik over alle opgaver og alt prioriteret
 • Hold fri når du har fri

Slip fri af din stress


 • Godt i gang efter stress - kend din stress
 • Hold fri når du har fri
 • Samlet og prioriteret overblik over alle opgaver
 • Indbakke i "0"

Åbne kurser


 • Kursus for enkeltmandsvirksomheder eller små virksomheder med 1-4 ansatte
 • Kursus for privatpersoner

Effektive møder


 • Ingen "spildtid" på møder
 • Velforberedte møder med opfølgning
 • Møder med udbytte

Workshops


 • Udbytte; I får altid noget håndgribeligt at arbejde videre med
 • Medarbejderinvolvering; I kender jer selv bedst
 • Personlig udvikling; Alle workshops har et element af personlig udvikling

Inspiration


 • Motivation
 • Komfortzonen
 • Tips & tricks
 • Lifehacks i Outlook

Mere information kan rekvireres ved at sende os en besked via vores kontaktformular - vi tror på, vi kan hjælpe din virksomhed med at nå nye højder.


Vi kommer også gerne ud i din netværksgruppe eller i din virksomhed og holder et kort gratis inspirationsoplæg.